1. DADES IDENTIFICATIVES

Aquest lloc web, el titular del qual és Boira Editorial, Formació i Serveis S. L. amb CIF B25750407 i domicili a Partida Boixadors 157- 25198 Lleida telèfon (+34) 609 106 986 i correu electrònic info@boiraeditorial.com

Inscrita en el Registre Mercantil de LLEIDA , en el tom 1322, foli 106 , fulla L-26448 , inscripció 1 , constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del Notari PABLO PLEGUEZUELOS MERINO de LLEIDA , el dia 14 DE SETEMBRE DE 2012, amb el número de protocol 2012/1593

Boira Editorial està adherida a la Junta Arbitral de la Generalitat de Catalunya.

Està constituït pel lloc web associat al domini: boiraeditorial.com i tienda.boiraeditorial.com

D'ara endavant, al titular el denominarem “BOIRA EDITORIAL”.

2. USUARIS

La utilització d'aquest Lloc web atribueix la condició d’USARI a qui ho faci i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d'aquest Lloc web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l'usuari que les utilitzi o accedeixi a elles.

L'USUARI declara sota la seva responsabilitat ser major de 13 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades que es tractin, per la qual cosa BOIRA EDITORIAL no és responsable de l'incompliment d'aquest requisit.

3. ÚS DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web , els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic.

De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Lloc web per a d’altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest Lloc web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BOIRA EDITORIAL resta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de BOIRA EDITORIAL o de tercers.

4. PROTECCIÓ DE DADES:

RESPONSABLE (del tractament):Boira Editorial, Formació i Serveis S. L.
CIF B25750407
FINALITAT (del tractament):Informar i gestionar les activitats, serveis i productes que hem ofert, dels sol·licitats i contractats, així com informar de les novetats que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a d’altres finalitats.
DESTINATARIS (de les dades):Les seves dades seran comunicades als nostres encarregats del tractament per donar compliment al que ens ha sol·licitat, però en cap cas les cedirem a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
CONSERVACIÓ (de les dades): Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès pels nostres serveis, així com si escau la relació contractual i no ens informi d'eliminar-les o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
DRETS:Té dret a: accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar el seu tractament o oposar-se a ell, dirigint-se a la següent adreça: info@boiraeditorial.com
INFORMACIÓ ADDICIONAL:Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a http://boiraeditorial.com/ca/avis-legal

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d'aquest Lloc web, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i altres signes distintius, són propietat de BOIRA EDITORIAL o de tercers, no adquirint l'usuari cap dret sobre ells pel mer ús d'aquest Lloc web .

El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de la persona usuària o de terceres persones, ja sigui total o parcialment, sense l'expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat pel titular.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

BOIRA EDITORIAL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

BOIRA EDITORIAL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc web , podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

Si des del Lloc web de BOIRA EDITORIAL es pot, o pogués al seu moment, accedir a enllaços o hipervincles BOIRA EDITORIAL no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas BOIRA EDITORIAL creadora d'aquest Lloc web , assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un Lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

BOIRA EDITORIAL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS

BOIRA EDITORIAL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.

Plataforma Europea de Resolució de Conflictes de eComerce.

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr Aquesta adreça solament està disponible per a consumidors residents en la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats en altres països.