Comprendre la mort

Duración: 1 capitol (17 min. de material audiovisual)

Imparteix: Daniel Gabarró

Extras: Continguts complementaris en PDF

Preu: GRATUIT

Idiomes: Catalá i Espanyol

Vull fer el curs:

Descripció del curs

Quin és el significat de la mort? Com es pot comprendre? Què significa morir-se? La mort arriba quan el cos deixa de respirar, el cor deixa de bategar, l’estómac deixa de digerir... és a dir, quan el cos deixa de complir les seves funcions d’una manera irreversible: això és la mort. Però vull remarcar una idea fonamental i que no se sol tenir present: la mort no és el contrari de la vida, és el contrari del naixement.

- Capitol Únic: (16:42 min.)