Explicar la mort a joves i infants

Duració: 6 Capitols (43 min. de material audiovisual)

Imparteix: Daniel Gabarró

Extras: Continguts complementaris en PDF, cuestionario automatizado.

GRATUIT (Necesitas estar inscrito/a)

Idiomes disponibles: Catalá i Castellano

Vull fer el curs:

Descripció del curs

El curso Aquest curs pretén oferir informació per explicar la mort a infants i a adolescents. Es complementa amb un altre curs, per a adults, titulat
Comprendre la mort, que també es pot veure gratuïtament a campusdanielgabarro.com.

Disponible en Castellano y Catalán.

- Capitol 1: (05:33 min.)

- Capitol 2: (04:10 min.)

- Capitol 3: (10:54 min.)

- Capitol 4: (11:31 min.)

- Capitol 5: (08:30 min.)

- Capitol 6: (02:11 min.)